Przepisy fiskalne w sprawie przeglądów technicznych kas

Przepisy w sprawie przeglądów kas fiskalnych

Przegląd techniczny kasy fiskalnej to procedura, która jest przeprowadzana przez serwisanta urządzeń rejestrujących. Technik wykonuje ją na zlecenie właściciela danej technologii sprzedaży. I co najważniejsze, przeglądy techniczne są ściśle definiowane przez obowiązujące w Polsce przepisy. Regulacje te zostaną jednak niedługo zmodyfikowane – za sprawą nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin zlecenia kontroli urządzenia

W przypadku przeglądów technicznych kas fiskalnych trudno mówić o jednoznacznym terminie dla wszystkich urządzeń. Przepisy wymagają od podatnika, aby zlecał taką kontrolę nie rzadziej niż co 2 lata. Innymi słowy, dla większości przedsiębiorców, którzy korzystają z kas rejestrujących, będą to inne daty. Najważniejsze jest zaś to, żeby nie przekroczyć wspomnianego przed chwilą odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi przeglądami technicznymi. Taką usługę można zresztą zlecać częściej, niż wymagają tego przepisy. Każdorazowe przeprowadzenie przeglądu pozwala bowiem na sprawdzenie, czy konkretne urządzenie fiskalne działa poprawnie i umożliwia prawidłowe prowadzenie ewidencji.

Przegląd wykonywany przez serwisanta

Polskie prawo mówi jednoznacznie, że przegląd techniczny kasy może być przeprowadzony wyłącznie przez serwisanta urządzeń fiskalnych, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Zazwyczaj będzie to przedstawiciel dystrybutora technologii sprzedaży, u którego podatnik kupił użytkowany model. A jakie elementy kasy są sprawdzane podczas każdego przeglądu? W szczególności te ogniwa urządzenia, które są związane z emitowaniem dokumentów fiskalnych, rejestrowaniem obrotu oraz naliczaniem podatków należnych do zapłaty. Ponadto, serwisant sprawdza m.in. ogólny stan kasy (obudowę, wyświetlacze, klawiaturę) czy działanie wewnętrznego akumulatora. Niezwykle ważnym etapem przeglądu technicznego, należącym do obowiązków technika, jest również umieszczenie w książce serwisowej urządzenia adnotacji na temat takiej kontroli. Co więcej, podatnik powinien otrzymać potwierdzenie zapłaty za wykonaną usługę, np. fakturę VAT.

Co zmieni nowelizacja ustawy VAT?

Rok 2018 będzie czasem wielu zmian w funkcjonujących w Polsce przepisach fiskalnych. Ustawodawca planuje przecież wprowadzenie dodatkowych zapisów w ustawie VAT, które będą związane przede wszystkim z systemem urządzeń rejestrujących online. Nowe regulacje w sprawie kas fiskalnych mają również dotyczyć omawianych tutaj przeglądów technicznych. Warto więc wspomnieć o tym, jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości…

Po pierwsze, ustawodawca planuje wprowadzenie kary finansowej za niedopilnowanie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Grzywna tego typu ma wynosić 300 zł, a jej nakładanie będzie należało do obowiązków naczelników Urzędów Skarbowych, które działają w naszym kraju. Po drugie, firmy serwisujące urządzenia fiskalne zostaną zobligowane do informowania US o wykonywaniu takich usług. Obowiązek ten wystąpi w przypadku kas rejestrujących z papierową bądź elektroniczną kopią paragonów.

This article has 1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz wartość CAPTCHA: *