Raporty fiskalne, czyli zadania dla każdej kasy rejestrującej

Mini E - kasa rejestrująca marki Elzab

Konieczność zakupu urządzenia fiskalnego oraz jego prawidłowa rejestracja to jedno. Wprowadzanie do niego danych podczas transakcji oraz wydawanie klientom wystawianych paragonów to drugie. Ale na tym jeszcze nie kończą się zadania przedsiębiorcy, zobligowanego do stosowania tego typu technologii sprzedaży. Pozostają takie obowiązki, jak archiwizacja kopii paragonów, właściwe przechowywanie książki serwisowej czy wykonywanie raportów fiskalnych, którym poświęcimy dzisiejszy wpis.

Realizacja raportów dobowych

To pierwszy z dwóch rodzajów raportów, które podatnik prowadzący handel za pomocą urządzenia fiskalnego musi realizować. Jak sama nazwa wskazuje, ten wydruk dotyczy uzyskanego obrotu w ciągu jednej doby pracy. Zazwyczaj wykonuje się go na koniec dnia, podczas zamykania sprzedaży. Nie jest to jednak wyłączna możliwość prawidłowej realizacji raportu dobowego. Jeśli np. podatnik zapomni go wykonać w momencie, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, ma jeszcze szansę na wypełnienie tego zadania następnego dnia. Niemniej, istnieje jeden warunek. Raport musi być zrealizowany przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji z bieżącego dnia. Tylko w ten sposób sprzedawca uniknie błędu w dokumentacji. O czym jeszcze warto pamiętać? Że zdarzają się okoliczności, w których wykonanie raportu dobowego nie jest konieczne. Jeśli w danym dniu nie została zarejestrowana ani jedna transakcja, dokumentu nie trzeba realizować (zawierałby on „wartości zerowe”).

Realizacja raportów miesięcznych

Drugi typ raportów to raporty miesięczne. I podobnie, jak w poprzednim przypadku, nazwa wskazuje tu na jego przeznaczenie: zawiera szczegółowe informacje o obrocie osiągniętym na przestrzeni danego miesiąca. Nieco inaczej jednak przedstawiają się zasady realizacji tego dokumentu. Wydruk można wykonać najpóźniej 25 dnia miesiąca następującego po tym, którego ma dotyczyć raport. Ponadto, choć to dla większości działalności gospodarczych zdecydowanie rzadsza sytuacja, tu również mogą zaistnieć okoliczności, w których realizacja dokumentu nie będzie konieczna. Jednak aby się tak stało, przedsiębiorstwo musiałoby nie zarejestrować ani jednej sprzedaży w ciągu całego miesiąca.

 

Warto korzystać z możliwości przepisowego niewystawiania danego raportu fiskalnego, bowiem pod różnymi względami urządzenie rejestrujące ma swoją określoną „żywotność” (np. pewną, orientacyjną liczbę tego typu wydruków do zrealizowania). Z drugiej strony, należy pamiętać o konieczności wypełniania obowiązków wynikających z przepisów. Błędne zrealizowanie lub zaniechanie wykonania raportu dobowego czy miesięcznego (pomijając wyszczególnione wyżej przypadki) oznacza przekroczenie prawa fiskalnego, z którym mogą wiązać się nieprzyjemne konsekwencje. Jeśli więc obawiamy się, że będziemy zapominać o terminowym wykonywaniu raportów, możemy zaopatrzyć się w urządzenia fiskalne posiadające opcję automatycznego przypominania o tej konieczności.

This article has 1 Comment

  1. Mnie również ostrzegano, że w ferworze wielu zadań handlowych, wbrew pozorom nie tak trudno zapomnieć o realizacji raportu 🙂 dlatego właśnie zakupiłem kasę z takimi przypomnieniami, o których mowa w artykule – polecam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz wartość CAPTCHA: *